Vikingerne (Nordboerne) brugte den samme geometriske metode både da de konstruerede Trelleborg og pejlskiven.

Retur til dansk index

Den geometriske metode vikingerne brugte da de konstruerede Trelleborg (een af flere danske vikingeborge) omkring 980 e.Kr., viser at der er tale om en alment kendt metode fra Skandinavien på den tid. Det ses, at vikingerne brugte en geometrisk metode - ikke en analytisk - når de skulle bestemme deklinationen, jævndøgn, sommer og vintersolhverv for et givet breddested.

Klik på billedet til venstre for at få mere information om konstruktionsmetoden:

1. Vis deklinationen (blå linier)

2. Vis verdenshjørnerne (grønne linier)

3. Find eykt (røde linier)

4. Vis breddesteder (stiplede linier)

 

 

Klik her for at få mere information om Trelleborgs konstruktionsform.

Foretag dine egne eksperimenter med vikingernes geometri og pejlskiven her.