Middagspejlinger med pejlskiven og breddebestemmelser.

På billedet til venstre ses hvordan pejlskivens skygge kan anvendes som kalender og til at måle breddested. Da der er tale om en middagspejling vil skyggen altid være kortest for dagen på den dato af året hvor målingen foretages. De rette kanter på pejlskiven vil desuden pege direkte syd-nord. På billedet vises målinger for henholdsvis sommersolhverv og vintersolhverv omkring 56N, og var målingerne foretaget ved 61N, som pejlskiven er konstrueret til, så ville skyggen ved vintersolhverv være nået til den yderste periferi. Breddebestemmelsen harmonerer med skalaen øverst på pejlskiven. Da målinger med pejlskiven er følsom overfor en vandret placering, har den sandsynligvis i højere grad været brugt af Landnammsmænd ved udforskning af nye landområder, end ombord på et skib. Men pejlskiven kan naturligvis benyttes ombord på et skib i stille vejr.
En nøjere analyse af breddestedsskalaen kan ses her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Return to mainsite