Pejlskiver fundet i Grønland og Danmark.

Kendskabet til mindst to ens pejlskiver, der dog er forskellige i væsentlige detaljer, øger sandsynligheden for at pejlskiverne er skåret bevidst og med et formål. Især da den ene er skåret i træ og den anden formodentlig er skåret i sandsten eller fedtsten. Den tidlige pejlskive skåret i træ er fundet i Østerbygden i Grønland (Vebæk 1948). Afmærkningerne på begge sider af pejlskiverne viser os hvordan pejlskiverne er anvendt og i hvilke geografiske områder.

Zoom ind på pejlskiverne for at sammenligne væsentlige forskelle.

Sammenligning mellem Uunartoq-pejlskiven og påståede kopier.

Eksempler på pejlskiver anvendt af vikinger og nordboere til registrering af særligt udvalgte geografiske områder. De to første - næsten ens pejlskiver - er anvendt ved sejlads i Vinlandsområdet og til og fra Grønland. Den tredie pejlskive er anvendt ved kortlægning af Sjælland i Danmark. Den er desuden anvendt ved sejlads mellem Albuen og Skanør i Sverige. De nederste billeder viser betydningsfulde forskelle i et udsnit af kompasrosen fra de grønlandske pejlskiver.

Pejlskiverne er alle anvendt som de ses på billederne. Der er ikke tale om en halvdel af en fuldrund kompasskive, som påstået af Carl V. Sølver. Afmærkningerne på Uunartoq-pejlskivens bagside indeholder vigtig information til analyse af pejlskivens oprindelsessted.

Materialer: Lærk og sandsten.

C-14 datering for Uunartoq-pejlskiven: Kalibr. +- 1 stand. afv.: 895-1010 e.Kr.

 

 

Fotografier (undtagen foto i øverste venstre hjørne, fra: Navigationens historie I, Thirslund 1987, p.38) er copyright 2001 - 2003 Erik Torpegaard. Yderlegere detaljerede eksempler kan fremstilles ved forespørgsel. Fotografiet til venstre viser den originale Uunartoq-pejleskive, der udstilles på Nationalmuseet i Danmark. En forstørrelse af den øverste del af Uunartoq-pejlskiven (147KB) kan ses her .

Retur til hovedside