Uunartoq-pejlskiven virker som en geografisk informationskilde.

 

 

Uunartoq-pejlskiven støtter beskrivelserne i Vinlands-sagaerne.

 

 

 

Retur til hovedside