Pejlskiver fundet i Grønland, solstenen og en samling træplader, er brugt til at kortlægge Nordatlanten og Vinlandsområdet.

De omtalte fund indeholder alle geografiske oplysninger, positioner og sejlretninger.

Map1 Gnomistisk projektion fra Nordatlanten.Kan sammenlignes med Map2.
Map2 Kortoptegnelser på den sene pejlskive af sandsten. Angiver sejlretning mellem grønlands sydspids videre over vestkysten af Newfoundland og videre til Cape Breton.
Map3 Solsten af sandsten, med geografiske oplysninger fra Nordatlanten, især kursen mellem Island og Newfoundlands nordspids og videre mod Cape Breton. Kan direkte sammenlignes med Stefanssons kort fra 1590.
Map4 Kortoptegnelser på den tidlige (985 - 1010 e.kr.) pejlskive af træ. Angiver Vinlandsområdet drejet 45 grader i forhold til den sene pejlskive og hovedmeridianen peger mod Prince Edwards Island.
Map5 Forstørrelse af vestkysten af Newfoundland fra den tidlige pejlskive.
Map6 Kort, formodentlig tegnet ved hjælp af den tidlige pejlskive. I sammenhæng er der tale om en metode svarende til en astrolab (nordisk: Husasnotra). Det ses at nordboerne både betragtede Island, Grønland og Newfoundland som øer, og vidste at man kunne sejle rundt om dem. Angiver desuden kursen mod Middelhavet (Jerusalem???)
Map7 Udsnit af Map6, der viser østkysten af Canada fra 60N, vestkysten af Newfoundland ned mod Cape Breton.

 

Tilbage til dansk hovedside.